Gemeen­schaps­­landbouw

CSA staat voor Community Supported Agriculture, landbouw gedragen door een gemeenschap. Als deelnemer neem je in het systeem echt verantwoordelijkheden op. Je betaalt dan ook niet zozeer voor landbouwproducten maar draagt bij om de werkingskosten van het bedrijf en de loonkosten van de boer voor te schieten. Je deelt dus ook mee in het landbouwrisico.

In ruil ontvang je doorheen het teeltseizoen een aandeel van de vruchten en heb je inspraak in het reilen en zeilen van het bedrijf. Bovendien is er ook de voldoening verbonden te zijn met je voeding, met de landbouw en met de boer zelf. Via de organisatie van educatieve momenten, boerderijfeesten en meewerkdagen, creëert het CSA-bedrijf ontmoetingskansen voor de deelnemers en werkt het zo actief aan lokale gemeenschapsvorming.

Er zijn verschillende concepten mogelijk. Zo kunnen deelnemers zelf hun groenten en/of fruit oogsten op het veld. Je ervaart hoe alles groeit en bloeit, eet met de seizoenen mee en geniet zo van een maximum aan smaak en vitaminen. Een andere mogelijkheid zijn de CSA-pakketten, waarbij de boer de groenten oogst en pakketten klaar zet op de boerderij of in een afhaalpunt. Het concept is ook mogelijk voor zuivel, eieren en vlees.

Website CSA-netwerk

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *