De Landgenoten

Wekelijks verdwijnen er 25 landbouwbedrijven in Vlaanderen. De prijs van landbouwgrond is de afgelopen tien jaar verdrievoudigd. Boeren krijgen een te laag inkomen, werken zich in de schulden. In het huidig landbouwmodel van steeds meer produceren voor minder geld, houden vele Vlaamse boerenfamilies het voor bekeken. Consumenten beseffen dat ze op een keerpunt staan. Ze kiezen bewust voor gezonde en lokale voeding waarvoor ze een eerlijke prijs betalen. En de boeren blijven niet achter: ze kiezen voor lokale verkoop, bepalen zelf de prijs en telen producten met respect voor de natuur. Aan ideeën ontbreekt het niet, aan grond om ze te realiseren wel…

Landbouwgrond kopen is voor de meeste boeren niet meer haalbaar. Combineer dit met een te laag inkomen, schulden bij banken of leveranciers, en je krijgt elk jaar 2000 banen die verdwijnen in de landbouwsector. In deze harde economische realiteit is het geen wonder dat steeds meer boerenfamilies geen opvolgers vinden en de handdoek in de ring gooien. Wie gaat er binnen twintig jaar nog voor ons voedsel zorgen?

De Landgenoten laat boeren en consumenten samenwerken aan een betere toegang tot landbouwgrond voor boeren. Door middelen samen te brengen – via aandelen, schenkingen en legaten -, kan grond worden aangekocht en vele generaties lang worden beheerd als biologische landbouwgrond. Zekerheid over de toegang tot grond creëert kansen voor boeren om een duurzaam en agro-ecologisch bedrijf op te starten, uit te bouwen en door te geven aan een opvolger. Zo dreigt ook de opgebouwde bodemvruchtbaarheid, het levenswerk van de bioboer, niet verloren te gaan. En zo krijgt de boerderij opnieuw de ruimte om te groeien in een boeiend sociaal netwerk. Koop een aandeel of doe een gift en maak samen met De Landgenoten duurzame landbouw mogelijk.

delandgenoten.be

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *