Community Land Trusts

Community Land Trusts zijn organisaties die gronden verwerven om die, samen met en in het belang van de gemeenschap, te beheren als een gemeenschappelijk goed. CLT’s kunnen vele vormen aannemen, maar de basisprincipes zijn steeds dezelfde. De eigendom van de grond wordt gescheiden van die van het gebouw. De CLT blijft altijd eigenaar van de grond, de woningen die er opstaan worden via erfpachtcontracten eigendom van hun bewoners.

De koper koopt de woning aan onder de marktprijs. Het verschil wordt bijgelegd door de trust, via subsidies of giften. Als de bewoner zijn woning verkoopt ontvangt hij al wat hij zelf heeft geïnvesteerd, maar slechts een deel van de meerwaarde. De CLT wordt bestuurd als een gemeenschappelijk goed. Alle bewoners kunnen participeren aan het bestuur. Ook buren die niet in een CLT-huis wonen en overheden, zoals de gemeente of het gewest, worden bij het bestuur betrokken.

Dit systeem maakt het mogelijk om gezinnen met een laag inkomen toegang te geven tot een betaalbare woning, om te werken aan levendige buurten zonder speculatie in de hand te werken en om projecten te ontwikkelen die heel de gemeenschap ten goede komen.

Ook in België wordt er met CLT geëxperimenteerd als een aanvullend antwoord op de wooncrisis. In Brussel is CLT erkend in de Brusselse huisvestingscode en staan verschillende projecten op stapel. In Vlaanderen zij er experimenten in Gent en Antwerpen (Collectief Goed).

CLT Brussel

CLT Gent

Collectief Goed Antwerpen

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *