Bankwijzer

De initiatiefnemers van BankWijzer zijn bezorgd over het gebrek aan politieke daadkracht om de bankensector te veranderen en het gebrek aan bewustzijn over de gevaarlijke consequenties daarvan. BankWijzer is de Belgische poot van het internationale initiatief Fair Finance Guide International. Op initiatief van FairFin hebben acht verschillende Nederlands- en Franstalige organisaties hun handen ineengeslagen om, samen met burgers, bankgroepen tot meer duurzame investeringskeuzes te brengen.

BankWijzer biedt iedereen de mogelijkheid om een geïnformeerde keuze over zijn/haar eigen financiële middelen te maken. Terwijl heel wat mensen de laatste jaren kritischer naar hun bank zijn gaan kijken, zien wij bij de banken zelf nauwelijks verandering. Met BankWijzer moeten banken aangezet worden tot meer duurzame investeringskeuzes.

Duurzame en eerlijke banken zijn immers mogelijk. Daarvoor moeten bankactiviteiten op meer dan louter financieel rendement op korte termijn mikken. Investeringskeuzes en andere activiteiten van banken mogen niet langer ten koste van mens en milieu gaan. De activiteiten van banken moeten gebeuren volgens bepaalde criteria, die de transitie naar een duurzame en rechtvaardige economie niet alleen mogelijk maken, maar ook actief stimuleren.

bankwijzer.be

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *