Lisa Schouppe

Ik ben Lisa en werk bij De Wakkere Burger, een organisatie die burgers beter wil informeren en betrekken bij het (lokaal) beleid en de politiek. Ik zet me onder meer in voor ‘Burgervuur’, een initiatief dat ontmoeting en kennisuitwisseling stimuleert tussen burgerinitiatieven die hun leefomgeving willen veranderen en/of willen wegen op het (lokaal) beleid. Want hoewel thema en doelstelling van burgerinitiatieven erg kunnen verschillen, burgers kampen wel vaak met gelijkaardige vragen: Hoe start ik een initiatief? Hoe bereik ik een breed publiek? Hoe maak ik mijn project financieel leefbaar? En wat doe ik als mijn lokaal bestuur niet mee wil? Door goede praktijken en ervaringen met elkaar te delen, zowel online op ons ‘Burgervuur’-platform als offline op tref- en netwerkmomenten, proberen we deze burgerinitiatieven naar een hoger niveau te tillen. En last but not least heeft Burgervuur nog één extra doel: tegen de verkiezingen klaar staan met een bottom-up burgersignaal naar de (lokale) overheid. Welke ideeën hebben burgers voor een meer open en participatief beleid? Welke regelgeving kan anders en welke drempels moeten weg?

Waar ik mee bezig ben

Hallo Politici
Burgervuur

Waar ik trots op ben

Ik vind ons project Hallo Politici dat inzet op een betere dialoog tussen burgers en politici erg geslaagd. Dankzij dit initiatief kunnen burgers zowel online als offline, op een laagdrempelige manier, een één-op-één-gesprek aangaan met een politicus naar keuze. Online via het burgerplatform www.hallopolitici.be, offline telkens weer op een unieke locatie zoals het Hendrik Conscienceplein in Antwerpen, de trein naar Mechelen, het Provinciehuis in Hasselt of de bibliotheek van Gent. Het concept inspireerde ook al een aantal andere organisaties zoals Samana en Vormingplus Limburg. Leuk!

Mijn ambities

Ik hoop dat Burgervuur op lange termijn een referentie wordt voor burgerinitiatieven om van elkaar te leren en elkaar te inspireren, maar tegelijk (lokale) overheden er toe aanzet om na te denken over hoe ze hun beleid meer open en participatief kunnen maken.

Terug naar overzicht