David Celis

Oprichter van het burgerinitiatief “Betonstop voor Diest”. Zelf woon ik in Molenstede en het is één van de deelgemeenten die ondertussen bijna volledig is volgebouwd met verkavelingen. Vroeger kon je hier volop picknicken in de vele bos- en heidegebieden, maar daar schiet niet veel meer van over. Onze deelgemeenten zijn omgetoverd naar een lappendeken van her en der verspreide wijken. Niet alleen is er een pak natuur verdwenen, ook voor de mobiliteit en de onderlinge sociale banden is zoiets nefast. Dat was de eerste trigger om eens iets te starten. Toen er nog maar eens een bos gekapt werd, is het plots snel gegaan en ondertussen zijn we de enige spreekbuis voor iedereen die het ecologische en duurzamer wil in Diest. De naam “Betonstop” dekt niet meer volledig de lading en de volgende stap is om daar eens over te denken.

Waar ik mee bezig ben

Betonstop voor Diest

Waar ik trots op ben

Op het succes na het in een opwelling oprichten van de Facebookpagina “Betonstop voor Diest”. Na een zoveelste boskap begin dit jaar, verschenen er heel wat verongelijkte reacties op “social media”. Een aantal mensen besloten daarop, om niet langer langs de kant te staan. De Facebookpagina werd opgericht en al na 2 weken werd de kaap van 200 “likes” gepasseerd. Ondertussen al meer dan 600 likes. Want het leeft in Diest en zijn deelgemeenten.

De bedoeling van dit burgerinitiatief, is vooral om druk te zetten op de politici van Diest om eens na te denken over een andere manier van wonen in Diest en de deelgemeenten. Het ongebreideld omzetten van gronden naar bebouwing is meer en meer een doorn in het oog van de bevolking. Verkavelen mag niet de norm zijn! In Vlaanderen verkavelen we aan een tempo van 6 hectare per dag. Diest doet daar vlijtig aan mee.

Mijn ambities

Het idee is om de "betonstop" vervroegd in de praktijk te brengen. 2020 lijkt ons een realistisch streefdoel. We willen van grijs naar groen in de deelgemeenten, en dat rond een duurzame stad! We hebben ook een memorandum “Gemeenteraadsverkiezingen 2018 Diest” opgesteld, dat we willen versturen naar de politieke partijen van Diest.

Terug naar overzicht