Katrien Loots

Ik werk als sociaal-cultureel werker bij Vormingplus Kempen. Wij zetten ons in om Kempenaren te activeren rond belangrijke maatschappelijke thema’s. Ecologische transitie is er daar volgens ons één van. Daarom startten we enkele jaren geleden TransLab K of Transitie Laboratorium Kempen om transitie (duurzaam leven) in de Kempen (meer bepaald in arrondissement Turnhout) te stimuleren en versterken. TransLab K wil experimenteren met kleinschalige projecten waarin burgers zelf ecologische initiatieven nemen, zoals bijvoorbeeld pluktuinen, autodeelgroepen, cohousers, energie coöperatieven, deelinitiatieven, …

Waar ik mee bezig ben

Translab K
Nieuwe Tijden

Waar ik trots op ben

o.a. de transitiecampagne Nieuwe Tijden

Mijn ambities

Een nog sterker transitienetwerk in de Kempen dat transitie daar tot een nog hoger niveau kan tillen.

Terug naar overzicht