Jef Van Eyck

Ik ben sinds 1978 als sociaal-cultureel werker aan het werk. Eerst in de stedelijke jeugddienst in Turnhout (Wollewei), daarna bij het centrum voor Vorming en Actie Elcker-ik in Turnhout. Vervolgens was ik 5 jaar programmasamensteller wereldmuziek bij Studio Brussel, om daarna 8 jaar bij Karavaan te werken rond duurzaam reizen. Ten slotte startte ik bij Vormingplus Kempen om er te werken aan participatieprojecten, duurzame ontwikkeling en transitie. Daarnaast ben ik bestuurder bij de recent opgerichte energiecoöperatie Campina Energie en kernlid van burgerbeweging De Koep.

Waar ik mee bezig ben

Mijn 2040
Translab K
Nieuwe Tijden
Campina Energie
De Koep

Waar ik trots op ben

TransLab K (transitieplatform) en de daaruit voortvloeiende transitiecampagne ‘Nieuwe Tijden’, Mijn 2040 (participatie-experiment) en de coördinatie van Turnhout 2012 (cultureel stadsfestival in 2012).

Mijn ambities

De realisatie van hernieuwbare energieprojecten, de evolutie naar een nieuwe invulling van de dialoog tussen burgers en lokale besturen, meer burgerinitiatief ( rond deeleconomie, commons, …), etc.

Terug naar overzicht