Philippe Liesenborghs

Ik ben mede-oprichter van de burgerbeweging opgewekTienen vzw. Via verschillende projecten zetten onze meer dan 100 vrijwilligers Tienenaars aan om initiatieven te nemen die van de stad en haar dorpen een meer sociale, duurzame en aangename plek maken. We zijn er doorheen de jaren in geslaagd om een breed netwerk op te bouwen en uit te groeien tot een lokale beweging. Doorheen de jaren ben ik me gaan verdiepen in buurt- en opbouwprojecten en op die manier bij Samenlevingsopbouw Vlaams-Brabant (RISO) terecht gekomen waarvoor ik de StadsAkker in Tienen coördineer. Ik werk er ook rond bewonersparticipatie in enkele sociale woonwijken in de suikerstad.

Waar ik mee bezig ben

OpgewekTienen

Waar ik trots op ben

Ik ben vooral fier op de projecten waar we onszelf als groep in de letterlijke en figuurlijke zin overstegen hebben. Projecten waarbij het niet zozeer om onze realisatie gaat maar de beweging die we op dat moment in de stad of in een buurt teweeg hebben gebracht door samenwerking met burgers, ondernemers, stadsdiensten, organisaties, verenigingen. Dat voel je met name tijdens ParkLife, de Kweikersparade, de Tiense Feestdag, en sinds deze zomer in Pand 10, een open huis voor verschillende burger- en buurtinitiatieven in het oude stationsbuffet.

Mijn ambities

Ik wil nog meer inzetten op hefboomprojecten: projecten die onze stad in zijn volle breedte in beweging kunnen krijgen en die daardoor nieuwe initiatieven mogelijk maken. Ik vind het onze taak om deze initiatieven nog meer te helpen en te ondersteunen waar nodig om een langdurig effect te garanderen.

Terug naar overzicht