Nathalie Snauwaert

Ik ben een initiator en inspirator in handson en bottom-up projecten in grootstedelijke verduurzaming. Het spilvarken is mijn referentieproject, een concrete actie en valorisatieproject, waarbij ik een methodiek voor participatie en cocreatie heb ontwikkeld die als voorbeeld dient. Ik werk verder op verschillende domeinen: de commons, actief burgerschap, stadsvernieuwing, de rol van kunsten, ecologie, direct democracy, ... Doel is zoveel mogelijk menselijke talenten te detecteren, te empoweren en te verbinden in een collectief goed en om lokale samenwerking te stimuleren in een horizontaal netwerk. Werkwijze is prototypes te installeren in de publieke ruimte om zo snel mogelijk over te gaan tot een proof-of-concept van de meervoudige impact (onderzoek vanuit de concrete actie).

Waar ik mee bezig ben

urban commons, burgerinitiatieven en de raad der wijze vrouwen

Waar ik trots op ben

Het Spilvarken

Mijn ambities

De projecten die ik op poten zet, zijn bedoeld om zelfvoorzienend herhaald te worden, zonder dat ik ze recht hou of er moet aan blijven trekken. Dat is het grootste geschenk en de beloning van mijn werk, dat ik mezelf overbodig maak door de ketenaanpak die zich vormt. Daarnaast is de lokale kracht (zelfbestuur) die ontstaat in de communities, het doel, om weerstand te bieden tegen allerlei maatschappelijke ontwikkelingen die op ons af komen.

Terug naar overzicht