Jolien Smis

Ik ben Jolien Smis, 29 jaar, en overtuigd van talentgericht denken en werken. Ik geloof in het leerpotentieel en talent van mensen met een verstandelijke beperking, wat geheel aansluit bij de visie en missie van Konekt, de organisatie waarvoor ik werk “Leef voluit in een inclusieve wereld.”

Waar ik mee bezig ben

Beeld je in: je bent 12 en je krijgt te horen dat je nooit zal kunnen werken.
Dit is het verhaal van honderden jongeren met een verstandelijke beperking in Vlaanderen.
Ze worden niet voorbereid op een (ondersteunde) job.

Konekt biedt praktijkgerichte opleidingen aan voor jongeren (18+) met een verstandelijke beperking tot ‘co-begeleider of co-medewerker’ in een kleuterklas, woonzorgcentrum of profit bedrijf.

Konekt geeft prakrijkgerichte opleidingen voor volwassenen met een verstandelijke beperking die een job willen in een gewone professionele omgeving. Wij leiden hen op om een ondersteunende collega te zijn. Op die manier laten we zien dat mensen met een beperking echt een meerwaarde kunnen betekenen en een bijdrage leveren aan de samenleving.

Waar ik trots op ben

Ik ben trots op de impact van deze opleidingen zowel voor de jongeren zelf, als voor de bedrijven waarmee we samenwerken.

Voor de jongere:
• Hoger zelfwaardegevoel
• Zicht op eigen talenten
• Grotere kans op werk

Voor bedrijven:
• Duurzame motivatie van medewerkers
• Sensibilisering
• Uitstraling naar klanten en leveranciers

Mijn ambities

Onze missie:
“Elke Vlaamse jongere met een verstandelijke beperking en/of autisme, die dat wil, kan een beroepsopleiding volgen. Deze opleiding resulteert binnen het jaar in een (ondersteunde) job in een gewone werkomgeving.”

Terug naar overzicht