Farah Laporte

Ik ben Farah, 33 jaar. Ik woon met mijn gezin in Gent. Tijdens mijn uitwisselingsjaar in Bolivia groeide een stevige kiem voor verder engagement, verzet en het nastreven van positieve impact op mens en maatschappij. Dit vertaalde zich in mijn studiekeuze (geschiedenis + conflict&development), een actief vrijwilligersengagement (vzw CATAPA) en mijn werk. Eerst aan de slag in de kinderrechtensector (SOS Kinderdorpen, Kinderrechtencoalitie). Waar ik geboeid werd door het thema migratie, en geconfronteerd werd met de grote uitdagingen om hier als gastmaatschappij op een humane manier mee om te gaan. Momenteel ben ik coördinator van Refu Interim, een nieuwe organisatie (gegroeid uit cirQ) die de sociale en professionele integratie van nieuwkomers een duw in de rug wil geven door voor hen een vrijwilligersjob te zoeken binnen de brede sociale en culturele sector.

Waar ik mee bezig ben

Refu Interim

Waar ik trots op ben

De opstart van Refu Interim: van een zot idee naar een concreet project op nog geen jaar tijd. Respect en dank voor de initiatiefnemers, de goesting van de nieuwkomers en het engagement van de socio-culturele partners die via ons nieuwkomers inschakelen in hun werking.

Mijn ambities

Refu Interim op een duurzame manier verder uitbouwen.

Terug naar overzicht