LETS

Er bestaan verschillende experimenten die de mogelijkheden en moeilijkheden van alternatieve economische modellen uittesten. LETS is daar één van. Wat betekent het? LETS staat voor “local exchange and trading system” en is een lokaal uitwisselingssysteem dat een alternatief wil bieden voor de gewoonlijk commerciële verhoudingen waarop onze handelsrelaties gebaseerd zijn.

Een LETS-systeem bestaat uit de volgende basiselementen: een groep mensen met een vraag- en aanbodlijst, een eenheden-stelsel, een softwaresysteem voor de administratie, een (online) gids of krant waarin de LETS-leden kenbaar maken wat ze aan te bieden of nodig hebben, een manier om diensten te waarderen en een kerngroep voor de coördinatie.

Op lokaal gebied versterkt LETS sociale structuren en maakt het het leven voor veel mensen inhoudelijk rijker. “En verder is LETS gewoon plezant,” aldus LETS Vlaanderen.

Op de website van LETS Vlaanderen en de verschillende lokale afdelingen kan je volgen hoe de projecten lopen en kom je ineens te weten of er ook een LETS-vereniging in jouw buurt is.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *