Mijn 2040

Mensen willen steeds meer betrokken worden bij het reilen en zeilen in hun gemeente. Dat is een prima zaak: de lokale samenleving is immers van ons allemaal, maar we moeten op zoek naar nieuwe manieren om burgerparticipatie vorm te geven. Dat is geen eenvoudige klus. Maar als we samen, bestuurders en burgers, afspreken dat we de tijd nemen om te experimenteren met nieuwe vormen, dan zetten we stappen vooruit.

Dat is precies wat Vormingplus Kempen met het project MIJN2040 voor ogen had. De volkshogeschool en burgerbeweging De Koep sloegen de handen in elkaar om burgers op een nieuwe, creatieve manier te betrekken bij de toekomst van hun eigen leefgemeenschap: die voor de stadsregio Beerse, Oud-Turnhout, Turnhout en Vosselaar.

In 2015 trokken ze de straat op en verzamelden ze toekomstdromen van burgers. Ruim 50 van hen werden samen gebracht op een ‘Droomdag’ in september. De resultaten van die Droomdag werden in een  ‘MIJN2040-krant’ voorgelegd aan alle inwoners van de stadsregio. In de krant kon je niet alleen lezen hoe een pak burgers naar de toekomst kijkt, maar werd ook aan alle burgers van de stadsregio gevraagd naar hun ideeën over 2040.

In 2016 trokken de initiatiefnemers op tournee langs de vier gemeenten van de stadsregio om te tonen welke ideeën over de toekomst werden geformuleerd. Tot slot werden alle bevindingen van het project ter inspiratie voorgelegd aan de bestuurders en adviesraden uit de regio. Zo gaven Vormingplus Kempen en De Koep alvast een aanzet voor nieuwe vormen van burgerbetrokkenheid.

mijn2040.be

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *