AIF+ Resto

Mensen met een migratieachtergrond en armoede… de cijfers zijn alarmerend: 54% van de mensen van Marokkaanse herkomst leeft onder de armoedegrens, voor mensen van Turkse afkomst is dat 33%. En de helft van de kinderen die in armoede leven komen uit gemeenschappen van etnisch-culturele minderheden.

Met ‘AIF+Resto’ biedt de Actieve Interculturele Federatie (vzw AIF+) haar antwoord op de armoedeproblematiek. Maandelijks organiseert de federatie een maaltijd tegen democratische prijzen. Tijdens elke editie staat er een andere cultuur centraal. Het buurtrestaurant wordt gedragen door vrijwilligers uit verschillende culturen en verwelkomt deelnemers uit alle culturen. AIF+ wil met het restaurant volwassenen en kinderen samen brengen op een laagdrempelige manier.

Door samen te eten, leren buurtbewoners elkaar op een ongedwongen manier kennen. Vooroordelen worden opzij gezet en mogelijke samenwerkingen in de toekomst worden verkend. Ontspannen en samen eten is dus niet het doel op zich, maar het middel bij uitstek om verder en dieper te kunnen werken aan mogelijkheden die solidariteit en interculturele samenwerking stimuleren. Bovendien kan AIF+resto op termijn als ‘springplank’ dienen om andere buurtconcepten en sociale initiatieven die gericht zijn op de versterking van de sociale cohesie in de buurt, bekend te maken bij de deelnemers.

www.vzwaif.be

AIF+: versterking in een wereld van diversiteit.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *